Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen i Samsø Fitnesscenter vil gerne invitere alle medlemmer til ekstraordinær generalforsamling
mandag d. 26. november kl. 19.30 i Skytteforeningens lokaler i Sambiosen.

Dagsorden
Punkt 1: Valg af dirigent og stemmetæller
Punkt 2: Forslag om vedtægtsændringer i henhold til vedtægternes paragraf 8.

Læs bestyrelsens forslag til nye vedtægter her

Vedtægter_november_2019

Læs de gamle vedtægter her

Samsø Fitnesscenters nuværende vedtægter

Se en oversigt over ændringerne her

Oversigt over ændringer

I henhold til paragraf 8, 11 og 16 skal eventuelle ændringsforslag være bestyrelsen i hænderne
senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Opdateret d. 7. november